Svět se nám jeví podle toho, jak se na něj díváme

Svět se nám jeví podle toho, jak se na něj díváme

Jeho Svatost dalajlama často říká, že je dobré si uvědomit, jak moc jsme si všichni podobní. Všichni si přejeme štěstí a toužíme se vyhnout utrpení, avšak většinou hledáme štěstí tam, kde jej nikdy nemůžeme najít. Hledat štěstí ve vnějších věcech je jako hledat orlí hnízdo na dně oceánu. Buddhismus učí, že klíčem k pochopení světa je pochopení vlastní mysli. Je to naše mysl, která tvoří naše štěstí nebo neštěstí. Všichni máme schopnost naučit se svou myslí pracovat tak, abychom zvládli své škodlivé emoce a rozvinuli kvality, které nám přinesou opravdovou radost. Budeme mít celý den na to, abychom si vysvětlili základní koncepty jako Čtyři vznešené pravdy, samsára, osvícení, bódhičitta aj. a podívali se na to, jak můžeme buddhistické myšlenky využít ve svém vlastním životě, což může být užitečné i pro ty, kteří se buddhisty být necítí. Povídání bude doplněno vedenou meditací. Ctihodná mniška Tenzin Palmo (Markéta Bartošová) se narodila v Praze, kde vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Později se ale rozhodla, že svůj život změní. Absolvovala Základní program buddhistických studií v italském Institutu Lamy Conghapy a nyní žije a studuje v klášteře Kopan v Nepálu. Před šesti roky se stala mniškou tibetské buddhistické tradice, když přijala svěcení od Jeho Svatosti Dalajlamy. Cena: Akce je zdarma, ctěná Tenzin si nevezme honorář, poplatek 500,- Kč na celý den pouze pokryje náklady na akci a občerstvení. Členové Spolku Češi Tibet podporují 300,- Kč.

Svět se nám jeví podle toho, jak se na něj díváme

Details